لینک دانلود بازی

لینک دانلود نسخه حالت صفر Coundition Zero

goo.gl/VV3iod


لینک دانلود نسخه اورجینال  Cs1.6

goo.gl/da8NP2

لینک دانلود  نسخه 1.6Modern War Edition

goo.gl/v4gky2


لینک دانلود نسخه سورس Cs Source

goo.gl/5NrDj9


لینک دانلود نسخه گلوبال آفنسیو CS GO

goo.gl/57ocBX


لینک دانلود نسخه counter strike deleted scenes

goo.gl/y2tfUo